צוואות וירושות

פרשנויות, הסברים והדרכה
על צוואות, ירושות, ניהול עזבונות ועוד

 

10 כללים לכתיבת צוואה

1

 

אם אין לכם רכוש, או שרכושכם מועט, לא נחוצה לכם צוואה.

בדרך כלל, אנשים צעירים אינם זקוקים לצוואה.

 

2

 

ככל שהרכוש גדול יותר – הצורך לכתוב צוואה גדול יותר:

כדי שתנוחו בשלום על משכבכם בלי להיטרד מהמחשבה,

אילו נזקים יגרום כספכם למי שיבכו – כך יש לקוות – את הסתלקותכם.

 

3

 

אם יש חשש שירושתכם תסנוור את עיני הילדים,

והם עלולים להציק להורה הנותר בחיים בדרישה לקבל את חלקם בעיזבון,

כדאי לכתוב צוואה ולהוריש את הרכוש לבן הזוג.

רצוי לכלול בצוואה הוראה הקובעת, כי לאחר פטירת בן הזוג –

החלק שירש מהמנוח יעבור לילדים.

 

4

 

אם אתם מתחלחלים מהמחשבה שבן/בת הזוג הבלתי נסבל שלכם ייהנה

בבוא היום מכספכם – הדיחו אותו מירושתכם באמצעות צוואה.

 

5

 

גרוש (או גרושה) שנישא מחדש או שחי עם בן זוג כידוע בציבור,

חייב לחשוב על כתיבת צוואה, אם רצונו שרק צאצאיו יזכו בפרי עמלו, ולא בן הזוג החדש.

6

 

תכופות תומכים ההורים כספית בילד אחד (מממנים לימודים, עוזרים לקנות דירה).

בצוואה ניתן לאזן באופן צודק את הרכוש המשפחתי ולהורות כי ילד שלא קיבל בחיי הוריו,

יקבל כמו אחיו לאחר פטירתם.

 

7

 

מפעל חיים עסקי עלול לשבוק חיים יחד אתכם, אם יורשיכם יריבו לאחר הסתלקותכם.

צוואה, שתסדיר את חלוקת הנכסים העסקיים וניהולם בצורה נכונה, תיתן לכם מנוחה נכונה.

 

8

 

ילדיכם עשויים לחסוך מס שבח אם תתכננו נכון, באמצעות הצוואה,

את חלוקת נכסי הנדל”ן שלכם.

 

9

 

רצוי בדרך כלל לספר על קיום הצוואה ולתת עותק ממנה למי שעתידים לרשת אתכם.

אולם אם קיפחתם מישהו מקרוביכם, רצוי שהצוואה תישמר בסוד, כדי לא לגרום לכעסים.

 

10

 

 עדיף לנסח את הצוואה אצל עורך דין ולחתום בפני שני עדים

ובכך להקטין את האפשרות לתקוף את כשרותה.

 

***

 

כסף יעוור עיני פיקחים וירחיק זה מזה גם אחים
רשימה בתכנייה של ההצגה היורשת בתיאטרון בית לסין >>

 

נדחתה טענה של בן שאביו הבטיח לו בעל פה כי יוריש
לו מיליון וחצי ש”ח.
לרשימה המלאה לחצו כאן >>

 

נדחו תביעות של שתי נשים להכיר בהן כידועות בציבור של מנוח אחד
לרשימה המלאה לחצו כאן >>

 

 

 

צוואה נפסלה משום שהוכח 
כי בנו של המנוח נטל חלק בעריכתה

החלטה מיום 5.6.19 של בית המשפט העליון,
בע”מ  384/19, השופט ניל הנדל

עו”ד בני דון-יחייא

 

אביו של המבקש נפטר והותיר צוואה. המבקש הגיש אותה לקיום, אבל אשתו השנייה של האב המנוח התנגדה: היא טענה שהמבקש נטל חלק בעריכת הצוואה ולכן יש לפסול אותה.
בית המשפט למשפחה בראשון לציון (השופטת הניה שטיין) קיבל את ההתנגדות, קבע שהצוואה פסולה וקיים צוואה קודמת של המנוח, שבה הוריש לאשתו השנייה
את כול רכושו. בצוואה שנפסלה הוריש המנוח לבנו את מחצית דירתו.

 

הבן עירער לבית המשפט המחוזי במחוז המרכז-לוד, והפסיד, ולאחר מכן הגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון, שנדחתה. רשימה זו עוסקת בהחלטת בית המשפט העליון.

 

הבקשה לרשות ערעור נדחתה משום שמדובר ב”גלגול שלישי” של התיק. הפסיקה העקבית קובעת כי על המבקש רשות ערעור לשכנע כי “קיימת בעניינו שאלה משפטית
בעלת חשיבות עקרונית החורגת מעניינם של הצדדים, או שמתן רשות הערעור דרוש כדי למנוע עיוות דין”.
השופט ניל הנדל לא מצא כי יש הצדקה למתן רשות ערעור אך הוסיף כי גם אם היה מדובר בערעור בזכות הוא היה דוחה אותה מהנימוקים שיפורטו בהמשך.

 

***

 

הצוואה בוטלה בשל מעורבות המבקש בעריכתה, בניגוד להוראת סעיף 35 לחוק הירושה. שתי הערכאות הראשונות ביססו את מסקנתן, כי הבן לקח חלק בעריכת
הצוואה באופן שמוביל לבטלותה, על סמך ראיות נסיבתיות ועל התמונה הכוללת העולה מהן.

 

אחת הראיות: המבקש הסתיר כי הוא זה שהסיע את אביו לעורך הדין שהכין את הצוואה. הוא טען שהנסיעה נועדה לניחום אבלים ולביקור נכדים אך השופטים לא האמינו לו.
שופטת בית המשפט למשפחה ציינה כי המבקש מתגורר באותו מושב שבו מתגורר עורך הדין שערך את הצוואה.

 

ועוד: הוכח כי עורך הדין שבפניו נחתמה הצוואה לא הבחין במצבו הרפואי הירוד של המנוח בעת שחתם על הצוואה: הוא סבל ממחלת לב, מחלת ריאות חסימתית כרונית,
קוצר נשימה הולך ומחמיר עם שיעול והוא טופל בחמצן בביתו. למרות מצב זה, שנתמך במסמכים רפואיים, עורך הדין העיד כי מצבו הבריאותי של המנוח בעת שהופיע בפניו היה
“מעולה, לא היה שום חשד שבחשדות”.

 

כן הוכח שהמנוח שהה במשרדו של עורך הדין זמן קצר, עובדה שביססה את המסקנה שהמבקש היה מעורב בעריכת הצוואה והמנוח הגיע אך כדי לחתום עליה.

 

עוד נקבע כי המנוח לא הכיר את עורך הדין וכן שעורך הדין ידע פרטים מסוימים שנרשמו בצוואה, שלא היה בידיעת המנוח אבל היו בידיעת המבקש-הבן.
עובדה זו מבססת את המסקנה כי הבן הוא שמסר את פרטי הצוואה לעורך הדין ובכך נטל חלק בעריכתה.

 

בית המשפט המחוזי הבהיר כי מעדותו של עורך הדין עולות שתי מסקנות אפשריות:

 

מסקנה אחת היא שהמנוח שהה אצל עורך הדין כאמור זמן קצר בלבד, כך שלא שם לב למצבו. במקרה כזה מתעורר החשש שהמבקש היה מעורב בעריכת הצוואה,
נתן את כל הפרטים לעורך הדין, והמנוח הגיע כאמור רק כדי לחתום על הצוואה ללא קבלת הסבר מניח את הדעת בדבר השלכות ומשמעות חתימתו.

 

האפשרות השנייה היא כי עדות עורך הדין אינה נכונה, וגם במקרה כזה המסקנה היא שהמבקש היה מעורב בעריכת הצוואה ועורך הדין אך שימש “כידו הארוכה”.

 

***

 

הראיות שהוגשו תמכו במסקנה שסעיף 35 לחוק הירושה חל על המקרה. הסעיף קובע:

 

“הוראת צוואה, פרט לצוואה בעל-פה, המזכה את מי שערך אותה או היה עד לעשייתה או לקח באופן אחר חלק בעריכתה, והוראת צוואה המזכה בן זוגו של אחד מאלה – בטלה”.

 

השופט הנדל כתב כי “תכליתו של סעיף 35 היא לשמור על האוטונומיה של המנוח. כיבוד רצון המת והכלל במשפט העברי שלפיו ‘מצווה לקיים דברי המת’ משמעותם כיבוד
רצונו שלו, ולא של אחר. על כן, במקרה שבו הוראות צוואה מזכות את העד לעשיית הצוואה או את הלוקח באופן אחר חלק בעריכתה – דין הצוואה להתבטל”.

 

השופט הוסיף כי סעיף 35 אינו דורש הוכחת קשר סיבתי בין פעולות העד והלוקח חלק בהכנת הצוואה לבין ההוראה הצוואה המטיבה איתו. “על הנהנה להתרחק מפעולת
עשיית או עריכת הצוואה. תוצאה זו מגינה על המצווה ומהווה הרתעה ראויה כנגד מעורבות במלאכת עריכת הצוואה על ידי גורם שעשוי להרוויח מכך”.

 

עוד ביסס השופט הנדל את החלטתו על האמור בפסק הדין של בית המשפט המחוזי כי מחצית מהדירה שהיתה בבעלות המנוח ניתנה לו על ידי המשיבה, אשתו השנייה.
לפיכך קיים קושי לקבל את הטענה שהמנוח רצה להוריש את זכויותיו בדירה לבנו מנישואיו הראשונים, ולא למשיבה ולילדיה.

 

 

 

איך למנוע מאבקי ירושה במשפחה

לא פעם מנוחתו האחרונה של אבי המשפחה היא גם מנוחתם האחרונה של צאצאיו.
איך למנוע מאבקי ירושה במשפחה?
מתי כדאי לכתוב צוואה ומה לכתוב בה?
רשימה שפירסמתי ב”ישראל היום”.

למאמר המלא לחצו כאן >>

 

***

 

כסף יעוור עיני פיקחים וירחיק זה מזה גם אחים

article

 

***

מי יחיה

002