מכונת האמת העלתה: האמת בדתה מליבה את אלימות הבעל

may2011-pg1