לפנים משורת הדין

“ודובר אמת בלבבו” – אלה מילות המפתח בעיני בפרק העוצמתי הזה.

אני רוצה להניח כי המחבר סובר, שלומר אמת לאחרים הרי זה מובן מאליו, והחריג שאותו ביקש להדגיש הוא אמירת האמת, האמת כולה, לעצמנו.
זו המעלה שיש להעלות על נס כשבח לאדם המושלם במידותיו, הראוי לגור באוהל הבורא ולשכון בהר קודשו.

להמשך קריאה >>

929