גירושים מבאים לי פרנסה, אבל זה צריך להיות המוצא האחרון

israel_hayom_0818