דיני אישות קצר ולעניין

אבהות >>

 

אלימות >>

 

אפוטרופסות בילדים >>

 

בקשה ליישוב סכסוך >>

 

גירושין >>

 

הטרדה מאיימת >>

 

הסכמי ממון >>

 

מזונות אשה >>

 

מזונות ילדים >>

 

משמורת והסדרי ראייה >>

 

העשירייה הפותחת

 

גירושין
10 דברים שכדאי לדעת על תביעת גירושין

עו”ד בני דון-יחייא

 

1

הסמכות לדון בכל ענין הקשור לגירושין נתונה לבית הדין הרבני בלבד.
לבית המשפט למשפחה אין סמכות לדון לא בתביעה לשלום בית ולא
בתביעה לגירושין.

 

2

כדי לקבל פסק דין המחייב את בן הזוג להתגרש צריך התובע להוכיח כי
קיימת עילת גירושין המוכרת בהלכה. לרוב, זו משימה קשה.

 

3

מרבית פסקי הדין של בתי הדין הרבניים, המקבלים תביעות לגירושין,
אינם מחייבים את הנתבע או הנתבעת להתגרש, אלא נאמר בהם שעל הצדדים להתגרש,
או שהצדדים צריכים להתגרש.

לפסקי דין בנוסח זה יש פחות “שיניים” שיביאו לגירושין בפועל, ולא פעם הנתבע – למרות
פסק הדין המורה לו להתגרש – מסרב לשתף פעולה בהליכי הגירושין עצמם.

 

4

פסק דין המקבל תביעת גירושין, גם אם אינו משתמש במילה “חיוב”, יינתן גם כאשר הדיינים
מגיעים למסקנה שאין סיכוי לשלום בית, שהנתבע אינו רוצה באמת בשלום בית
(גם אם הוא טוען זאת), כאשר הנתבע משפיל את בן זוגו, פוגע בו באופן קבוע ואין סיכוי כי
ישנה את התנהלותו.

 

5

אם הנתבע מסרב להתגרש, לאחר ניתן פסק דין המקבל את תביעת הגירושין, ניתן לבקש
מהדיינים שיוציאו “צו הגבלה” נגדו.

צו כזה יכול לשלול רשיון נהיגה, למנוע ניהול חשבון בנק, למנוע יציאה מהארץ וסנקציות
נוספות שמטרתן לגרום לנתבע לגרש את בן זוגו.

 

6

התובע גירושין מוכיח את תביעתו בין השאר באמצעות חקירת בן זוגו, הזמנת עדים
שיוכיחו את עילות הגירושין, הצגת מסמכים וראיות, לרבות דו”חות של חוקרים פרטיים.

 

7

בית הדין אינו מוסמך לחייב נתבע להיבדק במכונת אמת, לצורך הוכחת טענותיו של התובע,
אבל סירובו של נתבע לבצע בדיקה כזו עשוי להיזקף לחובתו ולהצטרף לטעמים נוספים למתן
פסק דין לגירושין.

 

8

אישה שבית הדין יכריז עליה כ”אסורה על בעלה ועל בועלה” תחוייב להתגרש ולא
תוכל להינשא בנישואין דתיים לאדם שאיתו קיימה יחסי אישות.

פסק דין כזה יינתן רק לאחר שבית הדין ישוכנע בראיות מוצקות שהאישה קיימה יחסי
אישות מלאים עם אדם אחר בהיותה נשואה.

 

9

חוסר נאמנות אינו פוגע בזכויות רכושיות שנצברו בשנות הנישואין. אלה מגיעים לפי
חוק יחסי ממון בין בני זוג גם לבן זוג שלא שמר אמונים.

המשמעות הכספית לפסק דין המחייב או המורה לאישה להתגרש היא, שהבעל יהיה
פטור ממזונות אשתו ומתשלום כתובתה.

 

10

במסגרת תביעת גירושין זכאי התובע לקבל צו עיכוב יציאה מהארץ נגד הנתבע וצו
עיקול על רכוש או צו מניעה האוסר שינוי ברכוש, וזאת כאשר התובע כרך לתביעת
הגירושין עתירה לדון בעניני הרכוש.