משמורת וזמני שהות

פרשנות, הסברים, פסיקה ומידע על המשמורת בילדים
חלוקת ימי השהות בין ההורים ועוד

 

10 דברים שכדאי לדעת על זמני השהות 
של הילדים לאחר הגירושין

עו"ד בני דון-יחייא

 

1

הסמכות לדון בשאלת המשמורת והסדרי הראייה נתונה לבית המשפט למשפחה.

לבית הדין הרבני תהיה סמכות אם אחד הצדדים יגיש תביעת גירושין ויכרוך לה את נושא
המשמורת והסדרי הראייה. כן תהיה לבית הדין סמכות אם שני ההורים יסכימו לסמכותו.

 

2

יש להגיש בקשה ליישוב סכסוך לפני שמגישים תביעת  משמורת, אבל בענינים דחופים,
לצורך שמירת קשר עם הילדים, ניתן לפנות מיד בבקשה לבית המשפט או לבית הדין.

 

3

המשמורת בילדים נקבעת לפי עיקרון העל של טובת הילד. כך גם הסדרי הראייה.
אלה נפסקים לרוב לפי המלצות תסקיר סעד, שבית המשפט (או בית הדין) מזמין
מהמחלקה לשירותים חברתיים.

 

4

במרבית המקרים המשמורת נמסרת לאם, ולאב נקבעים הסדרי ראייה, בדרך כלל
פעמיים בשבוע וכל סוף שבוע שני. עם זאת מתרבים פסקי דין הקובעים משמורת
משותפת או קרוב לכך, כשהילדים לנים אצל האב פעמיים גם באמצע השבוע.

 

5

משמורת משותפת מחייבת מגורי ההורים בסמוך זה לזה. גם איכות סבירה של
היחסים ביניהם תהווה שיקול משמעותי בהחלטה על משמורת משותפת.

 

6

במקרים של מחלוקת קשה בין ההורים בנושא המשמורת מפנה בית המשפט
לעיתים את ההורים לבדיקת מסוגלות הורית, שהיא בדיקה פסיכולוגית מעמקיה.

 

7

גם כשהמשמורת נמסרת להורה אחד בלבד נשארים שני ההורים האפוטרופסים
הטבעיים של ילדיהם. מעמד משפטי זה מטיל עליהם אחריות לקבל במשותף
החלטות הקשורות לגידולם, חינוכם ועתידם של הילדים, תוך שמירה ודאגה
לצרכיהם ולשלומם.

 

8

רצונו של הילד עם איזה הורה הוא רוצה לגדול יילקח בחשבון, בהתאם לגיל הילד.
בית המשפט ופקידת הסעד יבדוקו האם הילד מביע את רצונו האמיתי, או שהוא
מוסת על ידי אחד ההורים.

 

9

בית המשפט ובית הדין לא יאשרו הסכם בין הורים הקשור למשמורת ולהסדרי ראייה
אם יסברו שההסכמות עלולות לפגוע בילדים.

במקרים אלה השופט או הדיינים יציע לצדדים לשנות את ההסכם או שיזמינו תסקיר סעד
שיבדוק אם ההסכם עולה בקנה אחד עם טובת הילדים.

 

10

ניתן בכל עת להגיש תביעה לשינוי פסק דין למשמורת בשל שינויי נסיבות שחלו מאז ניתן
פסק הדין. על התובע שינוי להוכיח כי טובת הילדים מחייבת הרחבת או צמצום ההסדרים שנקבעו.