מזונות ילדים

10 דברים שכדאי לדעת על על חיוב ההורים במזונות ילדיהם

עו"ד בני דון-יחייא

 

1

על האישה להגיש בקשה ליישוב סכסוך לפני הגשת תביעת מזונות, אבל במקרי מצוקה
אפשר להגיש מיד בקשה למזונות זמניים.

 

2

הסמכות לדון בתביעה למזונות הילדים נתונה לבית המשפט למשפחה. אם האב הגיש
תביעת גירושין לפני שהאם הגישה תביעת מזונות לבית המשפט, וכרך לה את סוגיית
מזונות הילדים, יש בתי דין הסוברים שבכך הוקנתה להם הסמכות לדון במזונות הילדים.
לבית הדין הרבני סמכות לדון במזונות הילדים אם שני ההורים נותנים את הסכמתם
לסמכות.

 

3

לכתב התביעה ולכתב ההגנה למזונות צריך לצרף טופס הרצאת פרטים, 12 תלושי משכורת
אחרונים, וכאשר בעל הדין עצמאי – אישור על הכנסותיו, התעסקותו והכנסותיו ברוטו ונטו
ב-12 החודשים שלפני הגשת התביעה. יש לציין בהרצאת הפרטים את חשבונות הבנק של
בעל הדין בחודשיים שקדמו להגשת תביעה וכן לפרט את רכושו.

 

4

מזונות הילדים כוללים כל הנדרש לקיומם: מזון, ביגוד, מדור והחזקתו, בריאות, תרבות
ונופש, לימודים, חוגים  ועוד.

 

5

חיובו של האב במזונות ילדיו חל עד לסיום לימודי התיכון, גם אם הילד מעל גיל 18. בתקופת
השירות בצה"ל או השירות הלאומי חייב האב בשליש מסכום המזונות ששילם עד אז.

 

6

השיקולים העיקריים בקביעת סכום המזונות הם: הכנסות ההורים, צורכי הילדים, גילם,
רמת החיים שהמשפחה חייתה בה, חלוקת השהות של הילדים בין ההורים.

 

 7

גם יכולת ההשתכרות של ההורים תילקחו בחשבון בקביעת גבוה המזונות, ולא רק הכנסתם
בפועל. בית המשפט יאמוד כמה הם יכולים להרוויח ויבדוק אם מי מהם אינו ממצה את כל
פוטנציאל השתכרותו במכוון ובחוסר תום לב בגלל הסכסוך הזוגי.

 

 8

הוצאות לא שוטפות של הילדים, כגון גן, צהרון, מעון, חוגים, שיעורים פרטיים, קייטנות,
בריאות ועוד, מתחלקות פעמים רבות בשווה בין ההורים, אך לעיתים מחלקים הוצאות
אלה לפי יחס ההכנסות של ההורים.

 

9

על החלטה למזונות זמניים ניתן להגיש לבית המשפט המחוזי, תוך 30 יום, בקשה לקבלת
רשות ערעור, אך רק לעיתים רחוקות ניתנת רשות כזאת. על פסק דין סופי למזונות יש זכות
ערעור תוך 45 יום.

 

10

ניתן לתבוע הקטנת או הגדלת המזונות שנקבעו בפסק דין או בהסכם גירושין אם חלו
שינויי נסיבות מהותיים. למשל, כשאישה החלה לעבוד או הפסיקה לעבוד, כשהכנסתו
של הבעל קטנה באופן ניכר, כשהאישה התחתנה וגרה בדירת בעלה ולכן אין לה
הוצאת למדור. לעיתים גם הולדת ילד נוסף תהווה שינוי נסיבות המצדיק את הקטנתם.