מזונות אשה וילדים

10 דברים שכדאי לדעת על על חיוב הבעל במזונות אשתו

עו"ד בני דון-יחייא

 

1

הסמכות לדון בתביעה למזונות אישה נתונה לבית המשפט למשפחה ולבית הדין הרבני – לפי
בחירת האישה.
לבית הדין הרבני תהיה סמכות גם אם הבעל יגיש תביעת גירושין ויכרוך לה את נושא
המזונות לפני שהאישה תגיש תביעת מזונות לבית המשפט למשפחה.
על האישה להגיש בקשה ליישוב סכסוך לפני הגשת תביעת המזונות. אבל במקרים
חריגים ניתן להגיש מיד בקשה לבית המשפט לפסיקת מזונות זמניים.

 

2

לכתב התביעה ולכתב ההגנה למזונות צריך לצרף טופס הרצאת פרטים, 12 תלושי משכורת
אחרונים, וכאשר בעל הדין עצמאי – אישור על הכנסותיו, התעסקותו והכנסותיו ברוטו ונטו
ב-12 החודשים שלפני הגשת התביעה. יש לציין בהרצאת הפרטים את חשבונות הבנק של
בעל הדין בחודשיים שקדמו להגשת תביעה וכן לפרט את רכושו.

 

3

המושג מזונות כולל את כל הצרכים הדרושים למחייתה ולחייה של האישה: מזון, ביגוד,
בריאות, מדור והחזקתו, תרבות, נופש, החזקת רכב, טיפוח חן  ועוד.

 

4

אישה זכאית למזונות מבעלה כל זמן שהם נשואים. לאחר הגירושין הבעל פטור ממזונות אשתו.
ניתן להסכים בהסכם הגירושין שהבעל ימשיך לשלם לאשתו מזונות גם לאחר שיתגרשו.

 

5

אישה עובדת אינה זכאית למזונות אם הכנסתה מספיקה לצרכיה. אם ההכנסה אינה מכסה
את התקציב שהאישה הורגלה לו, הבעל חייב להשלים את הסכום החסר.

 

6

אם האישה תעזוב את הבית ללא הצדקה כלשהי, הבעל לא יהיה חייב במזונותיה. הנטל
המוטל על האישה להוכיח כי היתה לה סיבה מוצדקת לעזוב – אינו כבד.

 

 7

הבעל יהיה פטור ממזונות אשתו אם בבית הדין הרבני יפסוק שהאישה לא היתה נאמנה לבעלה.
פסק דין זה יחייב את בית המשפט למשפחה לשלול את זכותה של האישה למזונות.

 

 8

יכולת ההשתכרות של בני הזוג תילקח בחשבון בקביעת גובה המזונות, ולא רק הכנסתם בפועל.
בית המשפט יאמוד כמה הם יכולים להרוויח ויבדוק אם מי מהם אינו ממצה את כל
פוטנציאל השתכרותו במכוון ובחוסר תום לב בגלל הסכסוך הזוגי.

 

9

על החלטה למזונות זמניים ניתן להגיש לביהמ"ש המחוזי, תוך 30 יום, בקשה לקבלת רשות
ערעור, אך רק לעיתים רחוקות ניתנת רשות כזאת. על פס"ד סופי למזונות ניתן לערער תוך
45 יום.

 

10

לאחר מתן פסק למזונות ניתן לתבוע הקטנתם או הגדלתם אם יחלו שינויי נסיבות מהותיים.
דוגמאות: כשהאישה החלה לעבוד או הפסיקה לעבוד, כשהכנסתו של הבעל קטנה באופן
ניכר, כשהאישה התחתנה וגרה בדירת בעלה ולכן אין לה הוצאת למדור. לעיתים גם הולדת
ילד נוסף תהווה שינוי נסיבות המצדיק את הקטנתם.