חידושי פסיקה- דף בית

הופחתו מזונות
בגלל סרבות קשר של הילדים

פסק דין מיום 19.1.19 של בית המשפט למשפחה בירושלים
תלה"מ 65003-01-17, השופטת אורית בן דור ליבל

מאת עו"ד בני דון-יחייא

תביעת אב לביטול חיובו במזונות ילדיו בשל סרבנות קשר איתו. מדובר בזוג חרדי, כשתובע פרש מאורח החיים הדתי ומהקהילה החרדית שאליה השתייכו הצדדים וילדיהם.

 

בית המשפט קיבל את התביעה תוך סקירת הלכת בית המשפט העליון בנושא של סרבנות קשר של ילדים עם אביהם. ההלכה היא שניתן לצמצם את חובת המזונות, כולה או מקצתה, כשמדובר בילד מורד המסרב לקיים קשר עם אביו בניגוד להוראת בית המשפט. מטרת הפטור: לגרום לילד לחדש את הקשר עם ההורה. כשהילד מעל גיל שש, חיוב אביו במזונותיו הוא מדין צדקה, ואין חובה לתת צדקה לאדם שמתנכר לאביו.