חידושי פסיקה- דף בית

בית המשפט לא התיר לנערה
בהיריון בת פחות מ-18 להינשא

פסק דין של בית המשפט למשפחה בצפת מיום 14.1.191

מאת עו"ד בני דון-יחייא

שני קטינים ביקשו להינשא בנימוק שהנערה בהיריון וחשוב להם למסד את הקשר ביניהם לפני הלידה. שניהם מתקרבים לגיל 18. בבקשתם הם לא ציינו את גילם. משפחותיהם מנהלות אורח חיים חרדי, אבל הם פרשו מהדת. גם כדי למנוע "בושה" מהמשפחות הם מבקשים להינשא.

הם הכירו לפני חודשים אחדים ועברו להתגורר בבית אימו של הנער. שניהם עזבו את מוסדות החינוך שלמדו בהם.