בקשה ליישוב סכסוך

10 דברים שכדאי לדעת על החוק להסדר התדיינות בסכסוכי משפחה

עו"ד בני דון-יחייא

 

1

 

מטרת החוק: לסייע לבני זוג ליישב סכסוך משפחתי ביניהם (או בין ילדים להוריהם)
בהסכמה ובדרכי שלום, ולצמצם את הצורך בקיום התדיינות משפטית מתוך התחשבות
בטובתם ובטובת ילדיהם.
החוק מחייב את הצדדים המסוכסכים לנסות הליכי גישור לפני שיפנו להליכים משפטיים.
תקופה זו נקראת "תקופת עיכוב ההליכים".

 

2

ההליך מתחיל בהגשת "בקשה ליישוב סכסוך" על ידי אחד מבני הזוג ללשכת הסיוע,
הנמצאת בכל בית משפט למשפחה ובית דין דתי.
בבקשה ליישוב הסכסוך כותבים רק את פרטי הצדדים ואת דרכי ההתקשרות איתם.
אסור לכלול בבקשה טענות או עובדות בקשר לסכסוך.

 

3

הנושאים שעליהם חל החוק הם:
עניני נישואין וגירושין, יחסי ממון, מזונות, כל ענין הנוגע לילדים
(משמורת, הסדרי ראייה, חינוך, בריאות וכד') ותביעות לאבהות.
הנושאים העיקריים שעליהם החוק אינו חל, וניתן לנקוט לגביהם מיד הליכים  משפטיים, הם:
תביעה לפי החוק למניעת אלימות במשפחה והחוק למניעת הטרדה מאיימת, תביעה להחזרת
ילדים חטופים ותביעה בכל הקשור לסכסוכי ירושה ועזבונות.

 

4

בענינים מסוימים ניתן לפנות מיד בבקשות לבית המשפט או לבית הדין לפני תחילת
ההליכים ליישוב הסכסוך. בין השאר בבקשה לסעד דחוף למזונות או להבטחת קשר
של קטין עם אחד מהוריו. זאת, במקרים חריגים שבהם המתנה לפגישה הראשונה
תגרום נזק של ממש לצדדים או לילדיהם.
כך גם ניתן להגיש בקשה דחופה בענין העברת ילד למסגרת חינוכית, כאשר נדרש
בדחיפות טיפול פסיכולוגי, להוצאת צו עיכוב יציאה מן הארץ ועוד.

 

5

לישיבה הראשונה ביחידת הסיוע אסור לצדדים לבוא עם עורכי דין, אך הם יוכלו לעשות כן
החל מהישיבה השנייה, אם שני הצדדים יסכימו לקיים ישיבה שנייה.
הצדדים יוזמנו ליחידת הסיוע ל-4 פגישות מידע, היכרות ותיאום (המכונות בחוק
"פגישות מהו"ת"). היחידה רשאית לקיים מספר קטן יותר של פגישות, לפי שיקול
דעתה המקצועי.

 

6

אחרי הישיבה הראשונה רשאי כל צד להודיע כי אינו מעוניין להמשיך בהליך ליישוב
הסכסוך, והתיק ייסגר.
מי שהגיש את הבקשה ליישוב הסכסוך רשאי, תוך 15 יום מעת סגירת התיק,  להגיש
תביעות לאיזו ערכאה שיבחר – בית המשפט למשפחה או בית הדין הדתי.
הגשה ראשונה של בקשה ליישוב סכסוך דומה ל"מירוץ הסמכויות" מהתקופה שלפני החוק,
כאשר אחד מבני הזוג הקדים את משנהו בהגשת תביעות לבית המשפט או תביעת גירושין
כרוכה לבית הדין הרבני.ה

 

7

אם הצד שפתח את הבקשה ליישוב סכסוך לא הגיש תביעות תוך 15 יום מעת סגירת
התיק ביחידת הסיוע, יהיה הצד השני רשאי להגיש תביעות לכל ערכאה שיבחר.
כך גם אם הצד הראשון הגיש תביעות רק לגבי חלק מהענינים הקשורים לסכסוך המשפחתי:
הצד השני יוכל להגיש לערכאה הנוחה לו תביעה בענין שלגביו לא הוגשה תביעה.

 

8

הגשת הבקשה ליישוב סכסוך עולה 100 ש"ח. ההליכים עצמם ביחידת הסיוע ליישוב
הסכסוך אינם עולים כסף.
ההליכים ביחידה אסורים לפרסום, והצדדים אינם רשאים להגיש לבית המשפט או
לבית הדין, אם יתנהלו הליכים, מידע שנמסר בהם.

 

9

בפגישות ביחידת הסיוע משתתף עובד סוציאלי או עובד אחר של היחידה, ולפעמים
גם עורך דין מטעם היחידה.
אנשי היחידה רשאים להיפגש עם כל צד בנפרד, ובהסכמת הצדדים – גם עם ילדי הצדדים,
אם היחידה תסבור כי הדבר הוא לטובתו של הילדים.

 

10

הזמנה ליחידת הסיוע דינה כדין הזמנה לדיון בבית המשפט.
אם הצד השני לא יגיע לפגישה ביחידת הסיוע, רשאי בית המשפט להטיל עליו
הוצאות או להאריך את תקופת עיכוב ההליכים.