אבהות

 10 דברים שכדאי לדעת על בדיקת רקמות לבירור אבהות 

עו"ד בני דון-יחייא

 

1

חוק מידע גנטי קובע כי אסור לבצע בדיקת רקמות ללא צו של בית המשפט למשפחה.
בית המשפט לא יורה על ביצוע בדיקת רקמות אם קיומה עלול לפגוע בעתיד
בכשרותו של הילד להינשא נישואים דתיים בשל חשש לממזרות.
לכן לא תאושר בדיקת רקמות כאשר האישה היתה נשואה בעת שנכנסה להיריון.

 

2

ממזר לפי ההלכה הוא ילד שנולד לאישה נשואה מיחסים עם גבר זר.
הכרזת אדם כממזר מונעת ממנו להינשא בנישואין דתיים כדת וכדין
(אלא עם ממזרת או גיורת).

 

3

לרוב, הבעל הוא שתובע בדיקת רקמות
בעת שהוא מתגונן נגד תביעת מזונות שאמו של הילד הגישה נגדו.
לעיתים מוגשת תביעת אבהות על ידי אדם הטוען שהוא האב הביולוגי.
בית המשפט אינו מאפשר בדיקה כזאת, כאמור, כאשר האם נשואה
או היתה נשואה, כדי למנוע חשש למימזור הילד.

 

4

בירור האבהות נחוץ בדרך כלל כתנאי למתן פסק דין לאבהות,
הקובע מיהו אביו הביולוגי של הילד, לתביעת מזונות לילד, לקביעת משמורת
והסדרי ראייה ולבירור זכותו של הילד לירושה.

 

5

בבדיקת רקמות ניתן  להוכיח קשר גנטי בין הנבדקים בדיוק של קרוב למאה אחוז.
דיוק זה מאפשר קביעת אבהות.
אם בבדיקה נשללת האבהות של הנתבע, הוודאות לכך היא של מאה אחוז.

 

6

כאשר אישה שאינה נשואה תובעת אדם לאבהות והוא מסרב לשתף פעולה בבדיקת רקמות,
בית המשפט רשאי להסיק מסירובו כי הוא אביו של הילד.
כן רשאי בית המשפט לנקוט נגד הנתבע הליכים לפי פקודת ביזיון בית משפט.

 

 7

בדיקת האבהות נערכת במעבדות המוסמכות על ידי המדינה
לבצע בדיקת סיווג רקמות לצורך הוכחת אבהות.
קיימות בארץ כמה מעבדות כאלה.

 

 8

אסור לערוך בדיקת אבהות בלא קבלת הסכמה מדעת של הנבדק, שתינתן בכתב.

 

9

תוצאותיה של בדיקת אבהות פרטית,
שנערכה בלא צו שנתן בית המשפט או בית הדין, חסרות ערך משפטי.
אי אפשר להגישן לבית המשפט או לבית הדיןוהן לא יהיו קבילות כראיה.
בדיקות אבהות פרטיות נערכות בעיקר בחו"ל.
הן לא יסייעו לרישום אבהות במסמכים רשמיים, כגון תעודת לידה ותעודת זהות.
כך גם לא תסייע תוצאת הבדיקה להתגונן כנגד תביעה למזונות הילד.

 

10

ניתן לבצע בדיקת רקמות גם כשהאדם שנטען כי הוא האב נפטר.
יש לבקש מבית המשפט צו לפתיחת הקבר לשם נטילת הדגימה,
וכן ניתן לבדוק רקמות של ילדים אחרים של האיש ושל בני משפחה אחרים שלו.