הטרדה מאיימת

10 דברים שכדאי לדעת על החוק למניעת הטרדה מאיימת

עו"ד בני דון-יחייא

 

1

הסמכות לדון בבקשה למניעת הטרדה מאיימת נתונה לבית משפט השלום, ואם הנפגע הוא
בן משפחה של הפוגע – גם לבית המשפט לענייני משפחה ולבית הדין הרבני.

 

2

אין צורך להגיש תחילה בקשה ליישוב סכסוך לפני הגשת בקשה בשל הטרדה מאיימת.

 

3

החוק מגדיר את מטרתו כך:
"להגן על אדם מפני פגיעה בשלוות חייו, בפרטיותו, בחירותו או בגופו, בידי אדם אחר
שנקט נגדו הטרדה מאיימת או שפגע בגופו."

 

4

הטרדה מאיימת היא הטרדתו של אדם בכל דרך שהיא או נקיטת איומים כלפיו, בנסיבות הנותנות
בסיס סביר להניח כי המטריד או המאיים עלול לשוב ולפגוע בשלוות חייו, בפרטיותו או בחירותו של
האדם, או כי הוא עלול לפגוע בגופו.

 

5

ההטרדה המאיימת באה לביטוי בין השאר במעשים הבאים כלפי המוטרד:
1. בבילוש או במארב אחר תנועותיו או מעשיו או בפגיעה בפרטיותו בכל דרך אחרת.
2. בנקיטת איומים לפגוע בו, או במאיים עצמו.
3. ביצירת קשר בעל פה, בכתב או בכל אמצעי אחר.
4. בפגיעה ברכושו, בשמו הטוב, או בחופש התנועה שלו.

 

6

צו למניעת הטרדה מאיימת יינתן גם לפני שנעשתה פעולת הטרדה ממשית, אם בית המשפט ייווכח
שהתנהגותו של אדם "נותנת בסיס סביר להניח שהוא מהווה סכנה גופנית ממשית לאדם אחר
או כי הוא עלול לבצע בו עבירת מין."

 

7

בצו רשאי בית המשפט לאסור על המטריד להימצא במרחק מסוים מדירת מגוריו, מרכבו, ממקום
עבודתו או ממקום לימודיו של המוטרד או ממקום אחר שהמוטרד נוהג להימצא בו בקביעות, וכן
לאסור על המטריד להחזיק נשק.

 

8

בית המשפט יוציא צו למניעת הטרדה מאיימת במעמד צד אחד אם יסבור כי הצו דרוש להגנה מיידית
על שלומו של הנפגע.
במקרה זה יתקיים דיון בנוכחות שני הצדדים לא יאוחר משבעה ימים מיום מתן הצו.

 

9

ההגנה העומדת למי שהוגשה נגדו בקשה להוצאת צו למניעת הטרדה מאיימת היא להוכיח כי המעשה,
שבעקבותיו מתבקש הצו, נעשה "בנסיבות אשר מהוות הגנה טובה במשפט פלילי או אזרחי בשל פגיעה בפרטיות."

 

10

אם בית משפט יקבע שהבקשה להוצאת צו למניעת הטרדה מאיימת קנטרנית, הוא רשאי להטיל על
מבקש הצו הוצאות לטובת המדינה וכן פיצוי נאות למי שנפגע מהגשת הבקשה.